Bleken

Ervaart u verkleuring van uw tanden?

Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals het consumeren van koffie, thee, rode wijn, roken, en het gebruik van bepaalde medicijnen op jonge leeftijd. Maar ook na een trauma, wortelkanaalbehandeling of andere redenen kan een tand of kies verkleuren.

Bij sommige mensen zijn tanden van nature al meer geelachtig. Onze tandarts of mondhygiënist kan u informeren over de mogelijkheid en geschiktheid van het extern of intern bleken van uw tanden.

De manier van bleken hangt af van de oorzaak van uw tandkleur.

In het kort, is de oorzaak aan de buitenzijde van de tand of kies dan kan extern bleken of bleken de oplossing zijn.

Zit de reden van verkleuring in de tand dan is intern, dus van binnenuit bleken van uw tand of kies de oplossing.

Waarom zou Extern tandenbleken mogelijk niet geschikt zijn voor u?

Een mogelijke reden hiervoor is als u kronen, vullingen en/of restauraties heeft, omdat deze niet meebleken. Hierdoor kan geen optimaal resultaat worden bereikt.

Extern bleken

Gaat middels mallen en een bleekgel. U draagt deze mallen met gel gedurende enkele uren per dag.

Deze mallen moeten op maat gemaakt worden.

Foto aanbrengen bleekgel in bleekmal.

Intern Bleken

Intern bleken is een tandheelkundige procedure die wordt toegepast om de kleur van een verkleurde tand van binnenuit te verbeteren. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij tanden die zijn verkleurd door trauma, een wortelkanaalbehandeling of andere interne factoren. Intern bleken richt zich specifiek op tanden die van binnenuit zijn verkleurd, bijvoorbeeld door bloedingen na een verwonding, verkleuring na een wortelkanaalbehandeling, of door bepaalde medicatie.

Procedure
De tandarts begint de procedure door een opening aan de achterkant van de tand te maken, waardoor toegang wordt verkregen tot het binnenste van de tand. Vaak is er al sprake van een wortelkanaal behandelde tand, en zal de wortelkanaalvulling zo diep mogelijk worden verwijdert. Zo niet dan is de tand of kies vaak niet meer vitaal, oftewel de zenuw werkt niet meer en is een wortelkanaalbehandeling geïndiceerd. Na het openen wordt een bleekmiddel direct in de tand aangebracht. De opening sluiten we weer af met een tijdelijke vulling.

Inwerktijd
Het bleekmiddel blijft meestal enkele dagen tot een week in de tand zitten.

Controle afspraken
De tandarts monitort de voortgang en kan besluiten om de procedure te herhalen totdat de gewenste kleur is bereikt. Dit hangt af van de oorspronkelijke verkleuring en hoe de tand reageert op het bleekmiddel.

Afsluitende restauratie
Na het bereiken van de gewenste kleur wordt de opening aan de achterkant van de tand afgesloten.

Resultaten
Intern bleken kan prachtige resultaten opleveren, maar het is niet altijd succes. Mocht intern bleken niet het gewenste resultaat geven dan zal er gekeken worden om de kleur te maskeren middels een facing van composiet of porselein, danwel een kroon.

VoorNa

Bovenstaand voorbeeld, toont een casus intern bleken.

De na foto is direct na het bleken en je ziet dat het element zelfs iets te licht is op dit moment.

Deze kleur herstelt zich nog waarna de vulling ook nog op kleur kan worden aangepast.