WERKWIJZE, HUISREGELS EN UW TANDARTSREKENING

Wij streven ernaar om u met de grootst mogelijke tevredenheid te behandelen en uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Hierbij is uw medewerking van essentieel belang. Om u een beter inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen, delen wij graag met u details over onze procedures, onze huisregels, en informatie betreffende uw tandartsrekening. Wij verzoeken u vriendelijk deze informatie zorgvuldig door te nemen.

Werkwijze

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek ontmoet u uw behandelaar. Uw behandelaar maakt kennis met u en kijkt hoe uw gebitssituatie is. Indien nodig worden er enkele röntgenfoto’s gemaakt. Op deze manier krijgen wij inzicht in de status van uw gebit en kunnen wij u het beste advies geven. De kosten voor deze afspraak kunnen variëren, maar zijn volgens de landelijk geldende tarieven, minimaal de kosten voor een intake (code c001).

Lees meer over een Intake consult

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas meebrengt, zodat uw persoonsgegevens correct in ons patiëntenbestand komen te staan.

Onze werkwijze

Binnen onze praktijk wordt gewerkt volgens een meerstoelenconcept. De klinische assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden, die vervolgens door de tandartsen worden uitgevoerd. Ook zijn de assistentes opgeleid om zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die door onze assistentes zelfstandig worden uitgevoerd, vinden plaats onder supervisie van de behandelende tandarts. Uw tandarts is verantwoordelijk voor de assistentes.

Persoonlijke gegevens

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. U kunt ons bellen of een e-mail sturen.

Wij vernemen graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zwangerschap. Uw behandelaar zal hiernaar vragen. Het is namelijk belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw gezondheid en uw medicijngebruik, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Afspraken

Om iedere patiënt voldoende tijd en aandacht te kunnen geven, werken wij op afspraak. Indien u geen afspraak heeft maar wel direct behandeld wilt worden, bestaat de mogelijkheid dat wij u helaas moeten teleurstellen, en dat willen wij graag voorkomen.

Afspraak Maken

U kunt telefonisch een afspraak maken. Onze balie staat klaar om met u mee te denken en een afspraak in te plannen op een moment dat voor u geschikt is. Indien gewenst, ontvangt u ook een oproep of herinnering per e-mail of sms.

Op Tijd Aanwezig

Het is wenselijk dat u op tijd aanwezig bent voor uw afspraak. Als u te laat komt, bestaat het risico dat de behandeling niet volgens planning kan worden voltooid of zelfs geannuleerd moet worden vanwege tijdgebrek.

Afspraak Annuleren

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan ons door te geven. Op deze manier hebben wij voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt toe te wijzen. Bij het niet tijdig afzeggen of niet verschijnen op de afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Hier zijn wij voor de eerste keer coulant. Vanaf de tweede keer zal de tijd altijd in rekening worden gebracht.

De herinneringen die wij versturen zijn een extra service om u te helpen aan uw afspraak te denken. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij rekenen op uw begrip.

Huisregels

Met het oog op een veilig en aangenaam bezoek aan onze tandartspraktijk hanteren wij enkele huisregels. Door onze praktijk te betreden, gaat u akkoord met deze regels.

 1. Respectvol Gedrag:
  Binnen onze tandartspraktijk behandelen we elkaar met respect. Discriminatie is ten strengste verboden. U kunt ervan uitgaan dat onze medewerkers u correct zullen behandelen, en we verwachten dezelfde houding van u.
 2. Veiligheid:
  Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld, en (seksuele) intimidatie zijn niet toegestaan in onze praktijk. Overtredingen worden gemeld bij de politie, en alle kosten worden verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of een van onze medewerkers.
 3. Roken en Drugs/Alcohol:
  Roken, inclusief het gebruik van elektronische sigaretten, is verboden binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Het gebruik van drugs en alcohol, alsook het onder invloed zijn hiervan, is niet toegestaan in onze praktijk.
 4. Dieren:
  Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk, behalve hulphonden die welkom zijn wanneer nodig.
 5. Privacy en Opnames:
  Voor het maken van foto’s, films, of geluidsopnamen tijdens behandelingen, van medewerkers of patiënten, is uitdrukkelijke toestemming vereist van de betrokkenen. Respecteer de privacy van patiënten en medewerkers, ook op sociale media.
 6. Eigendommen:
  Draag zorg voor uw eigendommen. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, of verlies van uw eigendommen. Laat uw bezittingen niet onbewaakt achter.

Suggesties en opmerkingen

Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze tandartspraktijk zelf, maar ook per mail of telefonisch. 

Wij staan u graag te woord.

Uw tandartsrekening

Vanaf nu zal u uw tandartsrekening direct van ons per e-mail ontvangen. Dit draagt bij aan een gebruiksvriendelijke ervaring en stelt ons in staat flexibeler en klantvriendelijker om te gaan met betalingen of vragen.

Wij dienen de volledige factuur eerst in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering zal de zorgverzekeraar een deel van de factuur aan ons betalen. Het resterende deel wordt vervolgens aan u gefactureerd en u ontvangt deze factuur per e-mail.

Het blijft uiteraard mogelijk om een (deel) factuur bij ons te betalen met pin. Dit kan bij onze receptie.

Het kan voorkomen dat onze e-mail de eerste keer in uw map “ongewenste afzenders” belandt. Wilt u daarom controleren of u eerdere e-mails van ons, zoals bijvoorbeeld afspraakherinneringen, in uw inbox hebt ontvangen? Als dat niet het geval is, voeg ons dan toe aan de lijst met veilige afzenders.

De eerste e-mail met factuur die u ontvangt, is vanwege uw privacy extra beveiligd. Hierin worden nog geen persoonsgegevens vermeld, en de betreffende factuur is nog niet als bijlage meegestuurd. U kunt deze eerste factuur via de link “Bekijk rekening” inzien, en we vragen u eenmalig ter verificatie uw postcode in te vullen. Als dit niet werkt, kloppen waarschijnlijk uw adresgegevens niet (meer) in ons systeem. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om met de praktijk te bellen. Na deze eerste verificatie zullen de volgende facturen voortaan wel op naam en met bijlage worden verzonden.

Als u vanuit een (afgedrukte) factuur de QR-code wilt gebruiken, gebruik dan uw camera en niet uw bank-app. Deze QR-code is te lezen met de camera van uw telefoon.

Kostenbegroting

Om onaangename verrassingen te voorkomen, ontvangt u bij voorgenomen behandelingen met een kostenplaatje boven de € 250,- een kostenbegroting. Wij verzoeken u vriendelijk om deze begroting te ondertekenen voor akkoord. Op basis van deze kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te verifiëren of de kosten volledig of gedeeltelijk worden vergoed, dan wel volledig of gedeeltelijk voor uw eigen rekening zijn. Houd er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in de hoogte van uw (resterende) eigen risico.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen